KHẢO SÁT

Thông tin được thu thập trong web form này nhằm giúp chúng tôi hiểu được mong muốn của bạn trong việc xử lý quần áo cũ/ đồ nhựa gia đình. Chúng tôi rất trân trọng mọi ý kiến đóng góp để hoàn thiện được mô hình tốt,
có ích cho môi trường.

Survey
Name
Name
First
Last
1. Mức chi tiêu cho mua sắm quần áo cá nhân của bạn trung bình là bao nhiêu cho mỗi năm? / How your average spend on clothes per annum?
2. Bạn thường mua quần áo – hàng tiêu dùng của thương hiệu nào ? Which brand do you usually buy?
3. Bạn hiện làm cách nào để xử lý quần áo cũ của mình và gia đình? / Which method of disposal of old clothes you use?
4. Bạn có sẵn lòng mua quần áo đã qua sử dụng (đã được kiểm tra, sửa, làm sạch) để mặc không? / Are you willing to buy second-hand clothes for use (after they have been checked, fix and cleaned)?
6. Bạn có cho rằng việc phân loại quần áo/ phế liệu ở nhà, rồi thu gom đổi điểm tích lũy dùng cho việc mua sắm các đồ dùng thiết yếu hoặc bán là một ý kiến khả thi không? / Are you open to sorting waste at home and getting paid for it in terms of getting points to buy basic essentials in lieu of sorted waste?
7. Bạn muốn được thu gom tận nơi hay bạn muốn mang đến một điểm tập kết? / Do you prefer to get the sorted waste picked up from home or drop at a location?
8. Nếu mang quần áo/phế liệu đến điểm tập kết, theo bạn khoảng cách bao nhiêu là hợp lý? / If prefer to drop at a location, how far are you willing to travel?

Scroll to Top